VI Pianoaura-kilpailu 26.-28.1. 2023/Säännöt

VI Pianoaura-pianokilpailun säännöt

 1. Pianoaura ry, Turun konservatorio ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia järjestävät 6. Pianoaura-pianokilpailun 26.–28.1.2023 Sigyn-salissa, Linnankatu 60, 20100 Turku. Kilpailu on luonteeltaan katselmustyyppinen. Kilpailuun voivat osallistua seuraavien maakuntien musiikkioppilaitoksissa, konservatorioissa ja ammattikorkeakouluissa kilpailun ilmoittautumisajankohtana opiskelevat henkilöt: Ahvenanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi. 

 

 1. Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 1.-30.11.2022. Linkki lomakkeeseen avataan osoitteessa www.pianoaura.fi

 

 1. Osallistujien määrää ei rajoiteta oppilaitoskohtaisesti. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus karsia kilpailijoiden määrää, jos aikataulut niin vaativat. Mahdollinen karsinta suoritetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

 

 1. Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 40 €. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Pianoaura ry:n tilille Liedon säästöpankki FI40 4309 0010 2266 11. Osallistumismaksua ei palauteta.

 

 1. Kilpailussa on kolme sarjaa:

Sarja I alle 13-vuotiaat 

Sarja II 13–16-vuotiaat

Sarja III 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Kilpailijan sarja määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen hän on kilpailun alkamispäivänä.

Kilpailun kaikissa sarjoissa on yksi erä.

Enimmäissoittoajat ovat seuraavat:

Sarja I: 15 minuuttia

Sarja II: 20 minuuttia

Sarja III: 25 minuuttia

Kilpailun arviointilautakunnalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää kilpailijan esitys.

 

 1. Sarjakohtaiset ohjelmavaatimukset ovat seuraavat:

Sarjat I ja II

 

– vähintään kolme kappaletta eri tyylikausilta. Ohjelmaan tulee sisällyttää ukrainalaista sekä 2000-luvulla sävellettyä musiikkia.

 

Sarja III

 

– vähintään kolme kappaletta eri tyylikausilta. Ohjelman tulee sisältää ukrainalaista, 2000-luvulla sävellettyä sekä wieniläisklassista musiikkia.

 

Kaikki sävellykset on esitettävä ulkoa. Vaativa nykymusiikkiteos voidaan kuitenkin soittaa nuotista.

 

Tietoja ukrainalaisista säveltäjistä esim.:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ukrainian_composers

Youtube: Ukrainian piano Music

 

Huom. Wikipedian listauksen mukaan Prokofjev mainitaan ukrainalaisena säveltäjänä, mutta häntä yleensä pidetään kuitenkin venäläisenä – vaikka oli syntynyt Ukrainassa. Koska kilpailussa halutaan tuoda esiin vähemmän tunnettuja säveltäjiä, Prokofjevia ei voi valita tähän ohjelmistoon ukrainalaisena säveltäjänä.

 

 1. Kilpailussa jaetaan tunnustuspalkintoja ja kunniakirjoja sekä muita palkintoja. Palkintojen suuruuden päättää arviointilautakunta. Kilpailijoilla on mahdollisuus saada kilpailuesityksestään henkilökohtaisesti palautetta arviointilautakunnalta kilpailun aikana tai sen jälkeen riippuen kilpailun aikatauluista.

 

 1. Kilpailijat ja heidän opettajansa vastaavat itse matkoistaan, majoituksestaan ja ruokailustaan.

 

 1. Kilpailun tilaisuudet ovat julkisia. Järjestäjillä on oikeus ilman korvausta äänittää, radioida, videoida ja televisioida kilpailijoiden esityksiä. Kilpailun ohjelmistoon tai järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys kilpailunjärjestäjään. Epäselvissä tapauksissa päätökset tekee kilpailun järjestäjä.

 

VI Pianoaura-pianotävlingens regler

 

 1. Pianoaura rf, Åbo konservatorium och Åbo yrkeshögskolas Konstakademi arrangerar den 6. Pianoaura-pianotävlingen 26.-28.1.2023 i Sigyn-salen, Slottsgatan 60, 20100 Åbo. Tävlingen är evenemangsartad. Tävlanden som under anmälningstiden studerar vid musikinstitut, konservatorer och yrkeshögskolor på följande ort kan delta i tävlingen: Åland, Tavastland, Birkaland, Satakunda och Egentliga Finland.
 2. Anmälningen sker elektroniskt under tiden 1.-30.11.2022. Länken till adressen öppnas på www.pianoaura.fi
 3. Deltagarantalet begränsas ej. Vid behov har dock tävlingsarrangören, om tidtabellen så kräver, rätt att begränsa antalet deltagare. I detta fall utses deltagarna enligt anmälningsordning. 
 4. Avgiften betalas i samband med anmälning till Pianoaura rf:s konto Lundo sparbank FI40 4309 0010 2266 11. Deltagaravgiften returneras ej.
 5. Tävlingen har tre åldersgrupper:                                                                                                                                                                                                                    

I barn under 13 år 

II barn 13-16 år 

III ungdomar 17 år och äldre. 

Åldersgruppen bestäms enligt deltagarens ålder då tävlingen börjar.                                           

 

Max. speltider är: 

I 15 min.

II 20 min.

III 25 min.

Juryn har rätt att avbryta tävlandens uppförande.

 

 1. Repertoar för olika åldersgrupper enligt följande:

Åldersgrupp I och II

– minst tre stycken från olika tidsepoker. Programmet bör innehålla musik från Ukraina samt musik komponerad på 2000-talet.

 

Åldersgrupp III

– minst tre stycken från olika tidsepoker. Programmet bör innehålla musik från Ukraina, musik komponerad på 2000-talet samt wienklassisk musik.

 

Alla stycken framförs utantill. Krävande nutida verk kan dock spelas ur noter.

 

Mera uppgifter om ukrainska komponister finns bl.a.:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ukrainian_composers

Youtube: Ukrainian piano Music

 

Observera följande: enligt Wikipedia nämns Prokofjeff som ukrainsk kompositör, men anses dock allmänt att vara rysk komponist – trots att han är född ukrainare. Eftersom man i tävlingen vill lyfta fram mindre kända kompositörer från Ukraina, kan Prokofjeff inte väljas i denna kategori. 

 

 1. Stipendier, diplom samt andra priser delas ut under tävlingen. Prisernas storlek bestäms av tävlingsjuryn. Tävlanden har möjlighet att under eller efter tävlingen personligt få respons för sitt framförande av jurymedlemmarna, beroende på tävlingstidtabellerna.

 

 1. Tävlanden och deras lärare står själva för sina resor samt för mat och logi.

 

 1. Tävlingen är offentlig. Tävlingsarrangören har rätt att spela in tävlandens prestationer utan skild ersättning (radio, tv mm.). I fall frågor uppstår gällande repertoar eller tävlingsarrangemang, bör tävlingsarrangören kontaktas.

I oklara fall fattas besluten av tävlingsarrangören.