V Pianoaura-kilpailu 24.-26.1.2019

Kaikille kilpailuun ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostilla kilpailun aikataulu. 

Lisätietoja: pianokilpailu2019@pianoaura.fi

Yleisö on tervetullut seuraamaan kilpailuesityksiä, saliin pääsee sisään aina jokaisen osion alkaessa.. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.

Osioiden välissä on tauot.

Aikataulu:

Torstaina 24.1.

Sarja III: 17 -vuotiaat ja vanhemmat

Klo 13

 • 4 soittajaa

Klo 15

 • 4 soittajaa

Klo 17.15

 • 3 soittajaa

Perjantaina 25.1.

Sarja III:

Klo 9.30

 • 5 soittajaa

Sarja II: 13-16 -vuotiaat

Klo 13

 • 6 soittajaa

Klo 15

 • 6 soittajaa

Klo 17

 • 5 soittajaa

Lauantai 26.1.

Sarja I: alle 13-vuotiaat

Klo 10

 • 8 soittajaa

Klo 11.45

 • 7 soittajaa

Klo 13.45

 • 8 soittajaa

Klo 15.30

 • 7 soittajaa

Palkintojenjakotilaisuus lauantaina n. klo 18

 

Seuraava Pianoaura-kilpailu järjestetään 24.-26.1.2019 Sigyn-salissa Turussa. Kilpailun arviointilautakunnan jäsenet ovat Jussi Siirala, Kristiina Junttu ja Minna Kivilä. Kilpailun suojelijana toimii Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Kilpailutoimikunta:

Eveliina Kytömäki, Pasi Helin ja Essi Myöhänen.

Lisätietoja kilpailusta saa osoitteesta pianokilpailu2019@pianoaura.fi

p. 044-5667836/Paula Kostia

V Pianoaura-pianokilpailun säännöt

 1. Pianoaura ry, Turun konservatorio ja Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian musiikkiakatemia järjestävät 5. Pianoaura-pianokilpailun 24.–26.1.2019 Sigyn-salissa, Linnankatu 60, 20100 Turku. Kilpailu on luonteeltaan katselmustyyppinen. Kilpailuun voivat osallistua seuraavien maakuntien musiikkioppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat henkilöt: Ahvenanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
 2. Kilpailuun ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 1.-30.11.2018. 
 3. Osallistujien määrää ei rajoiteta oppilaitoskohtaisesti. Kilpailun järjestäjällä on kuitenkin oikeus karsia kilpailijoiden määrää, jos aikataulut niin vaativat. Mahdollinen karsinta suoritetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.
 4. Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on 35 €. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä Pianoaura ry:n tilille Liedon säästöpankki FI40 4309 0010 2266 11. Osallistumismaksua ei palauteta.
 5. Kilpailussa on kolme sarjaa:

Sarja I alle 13-vuotiaat

Sarja II 13–16-vuotiaat

Sarja III 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Kilpailijan sarja määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen hän on kilpailun alkamispäivänä.

Kilpailun kaikissa sarjoissa on yksi erä.

Enimmäissoittoajat ovat seuraavat:

Sarja I: 15 minuuttia

Sarja II: 20 minuuttia

Sarja III: 25 minuuttia

Kilpailun arviointilautakunnalla on tarvittaessa oikeus keskeyttää kilpailijan esitys.

 1. Sarjakohtaiset ohjelmavaatimukset ovat seuraavat:

Sarjat I ja II

– vähintään kolme kappaletta eri tyylikausilta. Ohjelmaan tulee sisällyttää pohjoismaista musiikkia sekä 2000-luvulla sävellettyä musiikkia. 

Huom! Yksi teos voi edustaa sekä 2000-luvulla sävellettyä että pohjoismaista musiikkia tai kilpailija voi valita ohjelmistoonsa 2000-luvulla sävellettyä musiikkia vapaasti valitsemaltaan säveltäjältä sekä pohjoismaisen säveltäjän teoksen vapaasti valitsemaltaan aikakaudelta.

Sarja III

– vähintään kolme kappaletta eri tyylikausilta. Ohjelman tulee sisältää pohjoismaista musiikkia, 2000-luvulla sävellettyä musiikkia sekä wieniläisklassista musiikkia.

Huom! Yksi teos voi edustaa sekä 2000-luvulla sävellettyä että pohjoismaista musiikkia tai kilpailija voi valita ohjelmistoonsa 2000-luvulla sävellettyä musiikkia vapaasti valitsemaltaan säveltäjältä sekä pohjoismaisen säveltäjän teoksen vapaasti valitsemaltaan aikakaudelta.

 

Kaikki sävellykset on esitettävä ulkoa. Vaativa nykymusiikkiteos voidaan kuitenkin soittaa nuotista.

 1. Kilpailussa jaetaan tunnustuspalkintoja ja kunniakirjoja sekä muita palkintoja. Palkintojen suuruuden päättää arviointilautakunta. Kilpailijoilla on mahdollisuus saada kilpailuesityksestään henkilökohtaisesti palautetta arvostelulautakunnan jäseniltä kilpailun aikana tai sen jälkeen riippuen kilpailun aikatauluista.
 2. Kilpailijat ja heidän opettajansa vastaavat itse matkoistaan, majoituksestaan ja ruokailustaan.
 3. Kilpailun tilaisuudet ovat julkisia. Järjestäjillä on oikeus ilman korvausta äänittää, radioida, videoida ja televisioida kilpailijoiden esityksiä. Kilpailuesiintymisten valokuvaaminen ja videointi ilman järjestäjien lupaa on kielletty. Kilpailun ohjelmistoon tai järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteys kilpailunjärjestäjään. Epäselvissä tapauksissa päätökset tekee kilpailun järjestäjä.

V Pianoaura-pianotävlingens regler

 1. Pianoaura rf, Åbo konservatorium och Åbo yrkeshögskolas Konstakademis musikakademi arrangerar den 5. Pianoaura-pianotävlingen 24.-26.1.2019 i Sigyn-salen, Slottsgatan 60, 20100 Åbo. Tävlingen är evenemangsartad. Tävlanden som studerar vid musikinstitut och yrkeshögskolor på följande ort kan delta i tävlingen: Åland, Tavastland, Birkaland, Satakunda och Egentliga Finland.
 2. Anmälningen sker elektroniskt under tiden 1.-30.11.2018. Länken till adressen öppnas på www.pianoaura.fi
 3. Deltagarantalet begränsas ej. Vid behov har dock tävlingsarrangören, om tidtabellen så kräver, rätt att begränsa antalet deltagare. I detta fall utses deltagarna enligt anmälningsordning.
 4. Avgiften betalas i samband med anmälning till Pianoaura rf:s konto Lundo sparbank FI40 4309 0010 2266 11. Deltagaravgiften returneras ej.
 5. Tävlingen har tre åldersgrupper:

I barn under 13 år

II barn 13-16 år

III ungdomar 17 år och äldre.

Åldersgruppen bestäms enligt deltagarens ålder då tävlingen börjar.

 

Max. speltider är:

I 15 min.

II 20 min.

III 25 min.

Juryn har rätt att avbryta tävlandens uppförande.

 

 1. Repertoar för olika åldersgrupper enligt följande:

Åldersgrupp I och II

– minst tre stycken från olika tidsepoker. Programmet bör innehålla musik från Norden samt musik komponerad på 2000-talet.

Åldersgrupp III

– minst tre stycken från olika tidsepoker. Programmet bör innehålla musik från Norden, musik komponerad på 2000-talet samt wienklassisk musik.

OBS! Musik från 2000-talet kan även täcka kategorin Musik från Norden. Tävlanden har även möjlighet att välja fritt musik från 2000-talet och musik från Norden oberoende verkets kompositionsår.

Alla stycken framförs utantill. Krävande nutida verk kan dock spelas ur noter.

 1. Stipendier, diplom samt andra priser delas ut under tävlingen. Prisernas storlek bestäms av tävlingsjuryn,vars ordförande är Jussi Siirala. De tävlande har möjlighet att under eller efter tävlingen personligt få respons för sitt framförande av jurymedlemmarna, beroende på tävlingstidtabellerna.
 2. De tävlande och deras lärare ansvarar själva för sina resor samt för mat och logi.
 3. Tävlingen är offentlig. Tävlingsarrangören har rätt att spela in tävlandens prestationer utan skild ersättning (radio, tv mm.). Det är förbjudet att fotografera och filma utan arrangörens lov. I fall frågor uppstår gällande repertoar eller tävlingsarrangemang, bör tävlingsarrangören kontaktas.

I oklara fall fattas besluten av tävlingsarrangören.